-->

آشنایی با انجمن میکروالکترونیک ایران
4817


با توجه به اراده و اجماع نخبگان و دانشمندان، متخصصان و صاحبنظران میکروالکترونیک در کشور و نیز نظر به اراده کشور جهت مشارکت انجمن های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور

در برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان از یک طرف و نیز ضرورت ها و الزامات کشور

در امر میکروالکترونیک و نیاز به محلی برای تبادل نظر و تصمیم سازی در فضایی تعاملی و جمعی، انجمن میکروالکترونیک ایران به همت تعدادی از کارشناسان و اعضاء هیئت علمی با سابقه از

دانشگاه های فنی و مهندسی کشور تشکیل و با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ هجدهم خرداد ماه 1392 تأسیس گردید. پس از تشکیل انجمن و تهیه یک نسخه از اساسنامه نمونه

از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نهایتاً اساسنامه انجمن تهیه و مورد تأیید و تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. 

 

اسامی اعضاء هیئت موسس

 

نام و نام خانوادگی سمت محل کار
دکتر مهرداد شریف بختیار دانشیار دانشکده برق
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سید مجتی عطاردی دانشیار دانشکده برق 
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی فتوت احمدی استادیار دانشکده برق
دانشگاه صنعی شریف
دکتر عبدالرضا نبوی دانشیار دانشکده برق
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر پرویز کشاورزی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه سمنان
دکتر حسن حاج قاسم دانشیار دانشکده برق
دانشگاه مالک اشتر
دکتر سید مهدی فخرائی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
دکتر ستار میرزاکوچکی دانشیار دانشکده مهندسی برق 
دانشگاه علم و صنعت
دکتر مرتضی صاحب الزمانی دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتر علیرضا عرفانیان استادیار دانشکده برق 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر سعید سعیدی استادیار دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه تربیت مدرس

اعلام فرصت های شغلی جهت اطلاع متخصصان

از همه سازمانها و شرکتهای دارای طرحها و پروژه های میکروالکترونیکی دعوت می شود تا با ثبت طرح/پروژه خود در این سامانه، از فرصت جذب بهترین متخصصان میکروالکترونیک کشور بهره مند گردند.
متخصصان محترم می توانند با ارسال رزومه تخصصی خود به آدرس info@iramis.org به بانک اطلاعات متخصصان انجمن میکروالکترونیک ایران پیوسته و در صورت نیاز از جزئیات فرصت های شغلی ثبت شده در سایت انجمن اطلاع یابند.

فرم ثبت طرح/پروژه پروژه های ثبت شده

دومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران

سايت كنفرانس icm2020

آخرین اخبار