فرم ثبت طرح/پروژه توسط سازمانها/شرکتها

 

تنها اطلاعات مربوط به عنوان طرح/پروژه، نام سازمان یا شرکت تعریف کننده موضوع، و تخصص های مورد نیاز به صورت پیش فرض روی سایت نمایش داده خواهد شد. در صورت تمایل به نمایش سایر اطلاعات برای عموم، گزینه "نمایش بر روی سایت" را انتخاب نمایید.

 

 

 

 
1 Start 2 Complete

اعلام فرصت های شغلی جهت اطلاع متخصصان

از همه سازمانها و شرکتهای دارای طرحها و پروژه های میکروالکترونیکی دعوت می شود تا با ثبت طرح/پروژه خود در این سامانه، از فرصت جذب بهترین متخصصان میکروالکترونیک کشور بهره مند گردند.
متخصصان محترم می توانند با ارسال رزومه تخصصی خود به آدرس info@iramis.org به بانک اطلاعات متخصصان انجمن میکروالکترونیک ایران پیوسته و در صورت نیاز از جزئیات فرصت های شغلی ثبت شده در سایت انجمن اطلاع یابند.

فرم ثبت طرح/پروژه پروژه های ثبت شده

آخرین اخبار